शनिवार, डिसेंबर 31, 2022
होम पेज टॅग्ज दुष्ट

टॅग: दुष्ट

20 वाईट सासूच्या विरोधात प्रार्थना गुण

आज आपण वाईट सासूच्या विरोधात प्रार्थना बिंदूंशी वागू. बर्याच विवाहित लोकांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. नाही आहे...

दुष्कर्माच्या विरोधात उपवास व प्रार्थना

स्तोत्र 7: 9 परमेश्वरा, त्या दुष्टांचा नाश होऊ दे. परंतु नीतिमान लोकांना प्रस्थापित करा कारण नीतिमान देव अंत: करणाची परीक्षा घेतो ...

दुष्कर्म पाया नष्ट करण्यासाठी धोकादायक प्रार्थना पॉइंट्स

यहेज्केल 18:20 जो पाप करतो तो मरेल. मुलगा वडिलांच्या पापाची शिक्षा भोगीत नाही आणि पिता आपल्या मुलाला जन्म देणार नाही.