महान वितरण प्रार्थना

स्तोत्रसंहिता 18:50 देव त्याच्या राजाला वाचवतो. देव त्याच्या अभिषिक्त राजाशी, दावीदावर आणि त्याच्या वंशजांवर दया करतो.

आम्ही देवासमोर देवाची सेवा करतो. तो देव दाखविणारा देव आहे दया त्याच्या स्वत: च्याच आणि जे त्याच्या मुलांविरूद्ध वागतात त्यांचा न्याय करतात. आज आम्ही मोठ्या सुटका प्रार्थनेत सहभागी होऊ. जेव्हा आपण आपला ताबा घेण्याची इच्छा धरता तेव्हा आपण प्रार्थना करता तेव्हा हीच प्रार्थना आहे. या महान सुटका प्रार्थनेने आपल्या प्रदीर्घ प्रतीक्षा केलेल्या वारशास बळजबरीने सामर्थ्यवान बनवते. ओबदिया १:१ us आपल्याला सांगते की सियोन पर्वतावर तेथेून मुक्तता होईल व देवाच्या मुलांना तेथे मालमत्ता मिळेल. या सर्व महिन्यात आपल्या फाशीचा वारसा येशू ख्रिस्ताच्या नावे आपल्यास दिला जाईल. या प्रार्थनेस मनापासून व्यस्त ठेवा, जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातून मोठे तारण पाहायचे असेल तर या सुटकेच्या प्रार्थना मोठ्या विश्वासाने गुंतवा. आपण येशूच्या नावाने मात कराल.

या महान सुटका प्रार्थनेचे जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी आपण त्यामध्ये व्यस्त असणे आवश्यक आहे मध्यरात्री तास, कारण त्या वेळी आपल्या मार्गावर कमीतकमी विचलित आणि जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. आपण येशू ख्रिस्तावर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तो आपल्या विश्वासाचा लेखक आणि निर्णायक आहे, आपण आक्रमक आणि हिंसक विश्वासाने प्रार्थना करणे आवश्यक आहे, सैतानाला कळू द्या की आपला व्यवसाय आहे, लक्षात ठेवा, आपण बळजबरीने आपला वारसा घेत आहात. सैतान तुमच्याकडून काय घेत आहे हे महत्त्वाचे नाही, मग तुमचे आरोग्य, व्यवसाय, मुले, जोडीदार, लग्न, करिअर इत्यादी असोत, तुम्ही येशूच्या नावातून या मोठ्या सुटका प्रार्थनेद्वारे त्यांना पुनर्प्राप्त करा. या प्रार्थनेला उत्कटतेने गुंतवून ठेवा आणि येशूच्या नावातून तुमचे तारण मिळवा.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

प्रार्थना

1. मी येशू ख्रिस्ताच्या नावे, प्रत्येक वडिलोपार्जित प्रदूषणापासून स्वत: ला मुक्त करतो


२. मी येशू ख्रिस्ताच्या नावे माझ्या पूर्वजांच्या धर्मापासून उद्भवणार्‍या प्रत्येक अध्यात्मिक प्रदूषणापासून स्वत: ला मुक्त करतो

Jesus. मी येशू ख्रिस्ताच्या नावे, प्रत्येक मूर्ति व त्याच्याशी संबंधित असणा from्या गोष्टींपासून खंडित व सोडतो

Jesus. मी येशू ख्रिस्ताच्या नावे, प्रत्येक स्वप्नातील प्रदूषणापासून स्वत: ला मुक्त करतो

Dream. स्वप्नात माझ्या विरुद्ध चालवलेली सर्व नद्या, झाडे, जंगले, वाईट साथीदार, वाईट पाठलाग करणारे, मृत नातेवाईकांची छायाचित्रे, साप, आत्मिक पती, आत्मिक बायको आणि मुखत्यार प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या रक्तातील सामर्थ्याने पूर्णपणे नष्ट होऊ दे. .

My. मी माझ्या जीवनातील प्रत्येक वाईट लावणी येशू ख्रिस्ताच्या नावात त्याच्या सर्व मुळांसह बाहेर येण्याची आज्ञा करतो.

Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याच्या नावाने आपल्या शरीरात लपून बसलेल्या माझ्या शरीरात दुष्ट लोक बाहेर येत आहेत

Eating. येशू ख्रिस्ताच्या नावे आध्यात्मिक विष खाणे किंवा पिण्याचे सर्व मार्ग बंद करा.

I. मी खोकला आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावात सैतानाच्या टेबलावर खाल्लेल्या अन्नास उलट्या करतो.

१०. माझ्या रक्तप्रवाहात फिरणारी सर्व नकारात्मक सामग्री येशूच्या नावाने रिकामी करा.

११. पित्या, प्रभू, मी आता या जागेचे मैदान विद्युत् करतो आणि पायाशी केलेला कोणताही करार येशूच्या नावाने आता तुटू लागतो.

१२. येशूच्या सामर्थ्यवान नावाने प्रत्येक वाईट छुपे करार मोडू द्या.

13. मी सर्व शाप मोडण्यासाठी येशूचे रक्त लागू करतो.

14. हे गाणे गा: रक्तामध्ये सामर्थ्यशाली शक्ती आहे (एक्स 2) येशू ख्रिस्ताच्या रक्तात सामर्थ्य आहे. रक्तामध्ये सामर्थ्य आहे. ”

15. पालकांच्या पापांचे सर्व परिणाम मोडून काढण्यासाठी मी येशूचे रक्त लावतो.

16. परमेश्वरा, माझ्याकडे लक्ष देणा .्या सर्व वाईट गोष्टी चांगल्याकडे वळव.

17. माझ्याकडे निर्देशित सर्व वाईट गोष्टी, येशूच्या नावाने थेट तुमच्या पाठविणार्‍याकडे परत या.

.०. हे देवा, शत्रूंनी जे जे म्हटले आहे त्या सर्व गोष्टी येशूच्या नावाने माझ्या जीवनात अशक्य आहेत.

19. मी येशूच्या नावाने, कोणत्याही सामूहिक बंदिवासात असलेल्या छत्रीपासून स्वत: ला सोडतो.

20. मी येशूच्या नावात, वारसा असलेल्या कोणत्याही गुलामगिरीतून मुक्त होतो.

O. परमेश्वरा, तू माझा अग्नीचा कु ax्हा माझ्या आयुष्याच्या पायावर पाठवा आणि त्यातील प्रत्येक वाईट वृक्ष नष्ट कर.

22. येशूचे रक्त, माझ्या प्रणालीतून काढून टाक, येशूच्या नावाने प्रत्येक वारसामध्ये सैतानाची ठेव.

23. मी येशूच्या नावाने, गर्भाशयातून माझ्या आयुष्यात प्रवेश केलेल्या कोणत्याही समस्येच्या पकडांपासून मी स्वत: ला सोडतो.

24. येशूचे रक्त आणि भूतचा अग्नी, माझ्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवाला येशूच्या नावाने स्वच्छ करा.

25. मी प्रत्येक सामूहिक वाईट कराराच्या नावाखाली सोडतो

26. मी येशूच्या नावाने, प्रत्येक सामूहिक शाप मोकळे.

27. येशूच्या नावाने मला लहानपणी पुरविल्या जाणार्‍या प्रत्येक वाईट गोष्टीची मी उलट्या करतो.

28. माझ्या जीवनाशी जोडलेले सर्व पायाभूत बलवान सैनिक येशूच्या नावे अर्धांगवायू झाले.

२.. माझ्या कुटूंबाच्या विरुद्ध उठणा rising्या दुष्टांची कोणतीही काठी माझ्या नावाने येशूच्या नावाने निर्दोष ठरली जावी.

. 30. येशूच्या नावाने माझ्या व्यक्तीस जोडलेल्या कोणत्याही वाईट स्थानिक नावाचे दुष्परिणाम मी रद्द करतो.

31. सामूहिक बंदिवासातील मूळांविरुद्ध आक्रमकपणे प्रार्थना करा. खालीलप्रमाणे प्रार्थना करा: माझ्या जीवनावर राक्षसी बलिदानाचा प्रत्येक परिणाम, येशूच्या नावात आपल्या सर्व मुळांसह बाहेर या.

32. मी येशूच्या नावाने दु: खाच्या झ .्यातून पिण्यास नकार दिला.

. 33. मी येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्याविरुद्ध घोषित केलेल्या सर्व शापांवर अधिकार ठेवतो.

... आज्ञा मोडल्यामुळे तुमच्या आयुष्यावर त्याने ठेवलेला कोणताही शाप काढून टाकण्यास देवाला सांगा.

. Any. आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याने जे काही वाईट आहे त्यापासून दूर निघून जा.

Against 36. येशूच्या नावाने माझ्याविरूद्ध जारी केलेले सर्व शाप आशीर्वादात रुपांतरित व्हा.

37. मी जाहीर केलेल्या मानसिक आणि शारीरिक आजाराचा प्रत्येक शाप, येशूच्या नावाने “ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक”. मी येशूच्या नावाने स्वत: ला तुमच्यापासून मुक्त करतो. ”

. 38. येशूच्या नावाने माझ्या जीवनात दारिद्र्य, आजारपण वगैरे राहणार नाही. ”

39. मी येशूच्या नावाने, माझ्यासाठी वाईट वेदीच्या गुलामगिरीतून मुक्त होतो. हे एकदा सांगा, मग पुन्हा सांगा, “मी येशूच्या नावाने मला सोडतो.” यावर थोडा वेळ घालवा.

.०. मी गिळंकृत केलेल्या प्रत्येक सैतानाच्या विषाला येशूच्या नावाने उलट्या करतो.

.१. मी येशूच्या नावाने प्रत्येक आसुरी समर्पण रद्द करतो. येशूच्या नावाने “मी तुला रद्द करतो” अशी पुनरावृत्ती करा.

.२. (आपले दोन डोके आपल्या डोक्यावर ठेवा.) मी येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक, वाईट अधिकार तोडतो. येशूच्या नावात मी तुला फोडतो. ”अशी पुनरावृत्ती करा.

Family 43. कौटुंबिक मंदिरातील किंवा मूर्तीच्या प्रत्येक चुकीच्या अधिकाराबद्दल मी जाहीर करतो की “येशूच्या नावे ब्रेक करा.” त्यास सात गरम वेळा पुन्हा सांगा.

Evil evil. वाईट नावाचा प्रत्येक मालक, येशूच्या नावाने तुमचे ओझे वाहून घ्या. (जर तो आजारपण किंवा दुर्दैवी असेल तर त्यांना ते घेऊ द्या.)

. 45. मी येशूच्या नावाने प्रत्येक आक्रमक वेदी नपुंसक बनवितो.

46. ​​माझ्याविरूद्ध उभी केलेली प्रत्येक वाईट वेदी, येशूच्या नावाने कलंकली गेली.

.Ic. राक्षसी अभिषेकाखाली माझ्या आयुष्याविरूद्ध जे काही केले आहे ते येशूच्या नावाने निरर्थक ठरावे.

48. मी येशूच्या नावाने, माझ्याविरुद्ध बनवलेल्या प्रत्येक स्थानिक वेदीला शाप देतो.

49. तुम्ही सर्वशक्तिमान देवाचा हातोडा, येशूच्या नावाने माझ्याविरुद्ध उधळलेल्या प्रत्येक वाईट वेदीचा नाश करा.

.०. प्रभु, येशूच्या नावाने माझ्याविरूद्ध बनलेल्या प्रत्येक वाईट वेदीचा नाश करण्यासाठी तुझी अग्नि पाठवा.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.