दुहेरी जाहिरातीसाठी प्रार्थना बिंदू

 

2 राजे 2: 9 जेव्हा ते ओलांडून गेले तेव्हा अलीशा अलीशाला म्हणाला, “मी आता तुझ्यापासून दूर जाण्यापूर्वी तुझ्यासाठी मी काय करावे अशी विचारणा कर.” अलीशा म्हणाला, “तुझ्या आत्म्याचा मला दुप्पट वाटा दे.”

प्रत्येक विश्वासणा्याला मागण्या करण्याचे आणि ते पूर्ण झाल्याचे पाहण्याचा अधिकार आहे. आपण आता स्वतःला सापडलेल्या स्थितीत फरक पडत नाही, परंतु आपण प्रार्थनेच्या सामर्थ्याने पातळी बदलू शकता. आज आम्ही दुहेरी जाहिरातीसाठी प्रार्थना बिंदूंमध्ये गुंतलो आहोत. हे प्रार्थना पॉईंट त्यांच्यासाठी आहेत ज्यांची लांबणीवर थकबाकी आहे जाहिरात तेथे काम ठिकाणी, व्यवसाय आणि करिअर. हळू प्रगतीच्या या डोंगराभोवती तुम्ही बरेच दिवस लपेटले आहे, तुमच्या प्रगतीची वेळ आहे, तुम्हाला दुप्पट जाहिरात मिळण्याची वेळ आली आहे. या प्रार्थनेचे मुद्दे येशूच्या नावावर आपली बाजू मांडण्यास राजांच्या मनाला उत्तेजन देतील. आज आपण या प्रार्थनेला विश्वासाने गुंतविताच, प्रमोशनचा देव आपले स्वर्ग उघडेल आणि येशूच्या नावाने केलेल्या प्रयत्नांच्या सर्व क्षेत्रांत तुम्हाला दुप्पट पदोन्नती देईल.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

एलीयाने अलीशाला विचारले, “तुला काय पाहिजे”  अलीशा म्हणाला, मला तुमच्या आत्म्याचा दुप्पट भाग हवा आहे, दुसर्‍या बाजूला, मला तुमच्या कृपेचा दुप्पट वाटा आहे आणि कृत्ये माझ्यावर विश्रांती घ्यावी. अलीशाने अलीशाकडे खास मागणी केली आणि ती त्याला मिळाली. त्याच प्रकारे, आपण ही प्रार्थना आपल्या अंत: करणातील विशिष्ट मागणीसह दाखविली पाहिजे. प्रभु फक्त मला बढती देतात असे तुम्ही म्हणत नाही, आपण कोठे घेऊन जावे असे आपण त्याला सांगितले पाहिजे. आपल्याला पाहिजे असलेली दुहेरी जाहिरात आपण देवाला दिली पाहिजे. या प्रार्थना पॉइंट्सचे उद्दीष्ट म्हणजे आपल्या दुटप्पी जाहिरातीच्या विरोधात उभे असलेल्या प्रत्येक सैतानाचे विरोध नष्ट करणे. ही प्रार्थना बिंदू आपल्यास इच्छित विशिष्ट डबल जाहिरातीची अपेक्षा प्राप्त करण्यासाठी हवा साफ करेल. मी तुम्हाला उत्कटतेने आणि मोठ्या अपेक्षेने या प्रार्थना करण्यास प्रोत्साहित करतो. दुहेरी पदोन्नतीसाठीचे हे प्रार्थना बिंदू काळजीपूर्वक आपल्या स्वत: च्या प्रगतीसाठी निवडले गेले. येशूच्या नावाने कोणीही तुला धरुन राहणार नाही.


प्रार्थना

१. येशूच्या नावाने माझ्या दुहेरी बढतीविरूद्ध जारी केलेले प्रत्येक सैतानाचे आदेश मी मागे घेतो

२. येशूच्या नावाखाली माझ्या भांडणात भुंकणा every्या प्रत्येक कुत्राला मी शांत करतो

. 3. देवाच्या नावाचे बोट माझ्या नावाच्या घरातील बलुते, येशूच्या नावाने काढू दे.

My. माझ्यासाठी उडणा every्या प्रत्येक वाईट पक्षीला येशूच्या नावाखाली अडकवू द्या

St. ठप्प, मागासलेपणा आणि लज्जा यांचे प्रत्येक एजंट आता मला सोडा !!! येशूच्या नावे

6. मी येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्याविरूद्ध स्थापित केलेला प्रत्येक वाईट सिंहासनाचा नाश करतो

My. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक व्याधी, येशूच्या नावे विखुरलेल्या

My. माझ्या समस्येस उत्तेजन देणारी प्रत्येक शक्ती, येशूच्या नावाखाली खाली पडून मरेल

9. मी माझ्या नावाने, माझ्या कुटुंबात कार्य करीत असलेल्या शापातून स्वत: ला मुक्त करतो

१०. माझ्यावर सोपविलेल्या प्रत्येक आध्यात्मिक गिधाडांनी स्वत: चे मांस खावे आणि येशूच्या नावाने स्वत: चे रक्त प्यावे

११. येशूच्या नावाखाली माझ्या बढतीविरूद्ध लढणा fighting्या प्रत्येक नागांना आणि विंचूना मी पायदळी तुडवितो.

१२. येशूच्या नावाने इतर सर्व प्रतिस्पर्ध्यांपैकी मात करण्याची व उत्तेजन देण्याच्या शक्तीचा मी दावा करतो.

१.. प्रभू, येशूच्या नावाने, कोणत्याही समितीने घेतलेला प्रत्येक निर्णय माझ्यासाठी अनुकूल असावा.

14. माझ्या यशाविरूद्ध प्रत्येक नकारात्मक शब्द आणि घोषणा येशूच्या नावाने पूर्णपणे नामशेष होऊ नयेत.

15. या अंकात माझ्यासह सर्व स्पर्धकांना येशूच्या नावाने माझा पराभव अप्राप्य वाटेल.

१.. मी येशूच्या नावाने सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास अलौकिक शहाणपणाचा दावा करतो.

१.. मी अधूनमधून संशयासाठी केलेल्या माझ्या पापांची कबुली देतो.

१.. मी येशूच्या नावाने माझ्या विरोधात माझ्या लाभाथोरांना हेरगिरी करणारा प्रत्येक आत्मा बांधतो.

19. मी येशूच्या नावे चाखत न घेता चांगुलपणा पाहणा those्यांच्या पुस्तकातून माझे नाव काढून टाकतो.

20. माझ्या ढगाने, माझ्या गौरवाचा आणि रोखण्याचा प्रकाश रोखून येशूच्या नावे पांगून घ्या.

21. परमेश्वरा, या सप्ताहापासून अद्भुत बदल घडवून आणू या.

22. मी येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्यातील सर्व भागात शेपटीचा प्रत्येक आत्मा नाकारतो.

23. हे प्रभु, जे लोक माझ्या प्रगतीवर निर्णय घेतील अशा सर्वांच्या बाजूने मला दे.

24. हे प्रभु, दैवी प्रतिस्थापन घडवून आणण्यासाठी मला पुढे आणा.

25. मी शेपटीचा आत्मा नाकारतो आणि मी येशूच्या नावाने मस्तकाच्या आत्म्यास दावा करतो.

26. माझ्या प्रगतीविरूद्ध कोणाच्याही मनात भूत लागलेल्या सर्व वाईट नोंदी, येशूच्या नावाखाली तुकडे तुकडे करा.

२.. हे प्रभू, माझी प्रगती थांबवण्याच्या इच्छुक असलेल्या सर्व मानवी एजंट्सचे हस्तांतरण करा, त्यांना काढून टाका किंवा बदला.

28. हे प्रभु, अग्नीच्या हाताने माथ्याकडे जा.

२.. येशूच्या नावाने माझ्या समकालीनांपेक्षा श्रेष्ठ असणे अभिषेक मला प्राप्त आहे.

30. परमेश्वरा, तू बाबेलच्या भूमीत जसे तू डॅनियलसाठी केलेस त्याप्रमाणे महान कर.

.१. हे प्रभू, माझ्यातील अशक्तपणा ओळखण्यासाठी आणि तिच्या प्रगतीस अडथळा आणू शकणा deal्या माझ्या प्रतिकार करण्यास मला मदत करा.

32. मी येशूच्या नावाने, माझ्या प्रगतीस बाधा आणण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रत्येक बलवान सैन्याला बांधून ठेवतो.

. 33. हे प्रभु, माझ्या पदोन्नती, प्रगती आणि उन्नतीसाठी प्रत्येक अडथळा दूर करण्यासाठी आपल्या देवदूतांकडे पाठवा.

34. प्रभु, माझ्या कार्यासाठी शक्ती पवित्र आत्म्याच्या हाती दे.

. 35. देवाचा अग्नी, येशूच्या नावाने मला त्याच जागी बांधून टाक, खडकाचा वापर कर.

36. येशूच्या नावाने माझी प्रगती रोखण्यासाठी सर्व आसुरी साखळ्या.

. 37. सर्व मानवी एजंट्स, माझ्या प्रगतीस उशीर / नाकारून मी येशूच्या नावाने या बाबतीत तुमची मने नियंत्रित करणा sp्या आत्म्यांना बांधतो.

. 38. पवित्र आत्मा, येशूच्या नावाने माझ्या बाजूने असलेल्या कोणत्याही पॅनेलचे निर्णय घ्या.

39. मी येशूच्या नावाने माझ्या चमत्काराच्या काठावर अयशस्वी होण्यास नकार देतो.

40. परमेश्वरा, माझ्या शत्रूंना सोड.
येशूच्या नावावर माझ्या दुहेरी जाहिरातीची खात्री आहे याबद्दल येशूचे आभार.

 

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा
मागील लेखस्वप्नात लढण्याच्या विरोधात प्रार्थना.
पुढील लेख20 प्रार्थना प्रकार
माझे नाव पास्टर इकेचुकवू चिनेडम आहे, मी देवाचा माणूस आहे, जो या शेवटच्या दिवसात देवाच्या हालचालीबद्दल उत्कट आहे. माझा विश्वास आहे की देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला पवित्र आत्म्याची शक्ती प्रकट करण्यासाठी कृपेच्या विचित्र क्रमाने सामर्थ्य दिले आहे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही ख्रिश्चनावर सैतानाने अत्याचार करू नये, आमच्याकडे प्रार्थना आणि वचनाद्वारे जगण्याची आणि प्रभुत्वात चालण्याची शक्ती आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा समुपदेशनासाठी, तुम्ही माझ्याशी everydayprayerguide@gmail.com वर संपर्क साधू शकता किंवा +2347032533703 वर WhatsApp आणि टेलिग्रामवर माझ्याशी चॅट करू शकता. तसेच मला तुम्‍हाला टेलीग्रामवरील आमच्या शक्तिशाली 24 तास प्रार्थना गटात सामील होण्‍यासाठी आमंत्रित करायला आवडेल. आता सामील होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.