घर आणि कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी प्रार्थना

आज आपण घर आणि कौटुंबिक रक्षणासाठी प्रार्थना करणार आहोत. घर आणि घर यांच्यातील फरक समजून घेतल्याशिवाय अशा व्यक्तीला कदाचित कौटुंबिक सार माहित नसेल. द कुटुंब देवानं स्थापन केलेली एक रचनात्मक संस्था आहे. उत्पत्तीच्या अध्याय २: of च्या पुस्तकात पवित्र शास्त्र म्हणते की, या कारणास्तव पुरुष आपल्या आईवडिलांना सोडील व आपल्या पत्नीशी जडून राहील आणि दोघे एकदेह होतील. हा शब्द आहे ज्यामुळे कुटुंब तयार करण्यासाठी लग्नाच्या मंत्रालयाची आवश्यकता होती. असा करार आहे की प्रत्येक संघासह कुटुंबाने एकत्र राहणे आवश्यक आहे.

एखाद्या माणसाचे घर असू शकते परंतु तो आपल्या बाईशी जोडल्या गेल्याशिवाय व ते दोघे एकदेह होईपर्यंत घराचे घर अशा घरात परिवर्तीत होईल ज्यामध्ये कुटुंब वाढले जाऊ शकते. कुटुंबाइतकेच अध्यात्माकडे कल आहे, ते समाजीकरणाचे एजंट देखील आहेत. जन्माने प्रत्येक मुलाचे समाजीकरण करणारी एक संस्था आहे याची खात्री करण्यासाठी देवाने जाणीवपूर्वक विवाह मंत्रालयाचे आदेश दिले. जेव्हा एखादा कुटुंब एकत्र राहतो तेव्हा जे काही साध्य होत नाही त्यात थोडेच असते. यात आश्चर्यच नाही, भूत नेहमीच कुटूंबियांविरूद्ध कटू युद्ध करत असतो. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने घर आणि कुटूंबाच्या संरक्षणासाठी प्रार्थना करणे आवश्यक आहे जेणेकरून भूत कुटुंबात अर्थ शोधू शकणार नाही. जेव्हा प्रार्थनेच्या ठिकाणी हलगर्जीपणा असेल तेव्हा सैतान त्याच्यावर हल्ला करायला फार दूर जाणार नाही; सैतानाने आपल्या कुटुंबाचे प्रार्थना जीवन नष्ट करण्यासाठी घराचा नोकर घेण्याचा निर्णय घेतला असेल.

सैतानाचा प्रतिकार करण्यासाठी कुटुंबाने आध्यात्मिकदृष्ट्या सर्व जागरूक असले पाहिजे. कधीकधी, सैतान कदाचित एखाद्या कुटूंबामध्ये एक प्रकारचे मतभेद आणेल आणि जेव्हा कुटुंब एकमत नसते तेव्हा आत्म्याच्या क्षेत्रांमध्ये जे काही साध्य करता येईल ते थोडे असते. सैतानाला समजले की प्रार्थनेदरम्यान हात धरून ठेवण्याची शक्ती आहे; म्हणूनच कुटूंब हे पहिले मंत्रालय आहे जे भूताच्या हल्ल्याखाली आहे. मी प्रार्थना करतो की देवाच्या दयाळूपणाने, सैतानाला येशूच्या नावाने तुमच्या घरी जाण्याचा मार्ग सापडला नाही. येशूच्या नावाने आपल्या घरात प्रवेश मिळविण्यासाठी शत्रू भांडवल करू शकेल अशा प्रत्येक प्रवेशद्वारावर मी शिक्कामोर्तब करतो.

एकदा कुटुंब नष्ट झाले की, मिशन पूर्ण केले गेले आहे. प्रत्येक नवीन मुलाचे पालनपोषण करण्यासाठी कोणतेही मंत्रालय नाही जे प्रभुने मान्य केले आहे. अनेक नशिब नष्ट झाले कारण शत्रूने कुटुंबात प्रवेश केला. बर्‍याच लोकांचे हेतू अयशस्वी ठरले म्हणून त्यांनी अपयशी ठरले नाही, परंतु त्यांच्यात एक बॅकअप नसल्यामुळे ते कुटुंब आहे. मी परात्पर देवाची दया दाखवितो की, येशूच्या नावावर भूत आपल्या घरात एक मार्ग शोधू शकणार नाही. आपण या प्रार्थना लेखाचा अभ्यास करता तेव्हा देवाचे रक्षण होऊ शकेल

येशूच्या पराक्रमी नावाने सर्वसमर्थ तुमच्या घरी व कुटूंबात राहा. पवित्र शास्त्र म्हणते की चोरी करणे, ठार करणे आणि नष्ट करणे सैतान येत नाही, येशूच्या नावाने सैतान आपल्या कुटूंबामध्ये येऊ शकत नाही. आपण या प्रार्थनेचा सखोल अभ्यास करुन सराव करुन इतर लोकांना सामायिक कराल याची खात्री करा. येशू ख्रिस्ताच्या नावे सैतानाच्या दुष्ट गोष्टी विरुद्ध देव आपली घरे व कुटूंब बळकट करो.

प्रार्थना बिंदू:

प्रभु येशू, मी तुझ्यापुढे माझ्या घर आणि कुटुंबाविषयी ज्याप्रमाणे आपण कुटुंबाने आम्हाला धार्मिकतेच्या मार्गाने प्रथम सेवा बनविली आहे, त्याचप्रमाणे मी येशूच्या नावे कुटुंब स्थापनेचे खरे कारण चुकवू नये अशी मी प्रार्थना करतो. मी माझ्या निवासस्थानावर आणि कुटूंबावर सर्वसमर्थ देवाच्या रक्षणासाठी प्रार्थना करतो. मी माझ्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याबद्दल प्रार्थना करतो. मी हुकुम करतो की सर्वसमर्थ देवाच्या हातात येशूच्या नावाने त्यांच्यावर अवलंबून आहे. मी प्रार्थना करतो की त्यातील कोणीही अपघातात बळी पडू नये; त्यांना मरणाची शिक्षा होणार नाही. ते येशूच्या नावे बलात्कार किंवा अपहरण होणार नाहीत.

आपण माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे अंतःकरण पवित्र करा अशी मी प्रार्थना करतो. मी त्यांच्या अंत: करणात असलेल्या प्रत्येक वाईटाविरुद्ध आलो आहे. मी प्रार्थना करतो की तुम्ही त्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवावे आणि अंतःकरणातून येशूच्या नावातून येणारे विचार येशूच्या नावाने पवित्र व्हावेत. मी प्रार्थना करतो की आपल्या दयेने, तुम्ही शत्रूला त्यांच्या अंत: करणात प्रवेश करु देऊ नका, येशूच्या नावाने सैतान त्यांच्या मनावर प्रभाव पाडणार नाही. आपला शब्द म्हणाला की आपण आम्हाला आपल्या हातात घेऊन जाऊ जेणेकरुन आम्ही खडकावर आमचे पाय गरम करु नये. मी प्रार्थना करतो की तुम्ही माझ्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला आपल्या हातात घेऊन जावे यासाठी की आम्ही येशूच्या नावे जीवनाच्या खडकापेक्षा आमच्या पायाला मारू नये.

मी माझ्या कुटुंबासाठी आणि त्यातील प्रत्येकासाठी प्रार्थना करतो की आपण आयुष्यभर प्रवास करत असताना आपण आम्हाला मार्गदर्शन करा. शास्त्र सांगते की ते रॉड करतात आणि तुमचा कर्मचारी मला दिलासा देतात. माझ्या शत्रूंच्या समोर तू माझ्यासमोर मेज तयार केलास आणि माझ्या डोक्यावर तेलाने अभिषेक केलास. मी येशूच्या नावाने आपण आम्हाला दिलासा द्या अशी प्रार्थना करतो. आम्ही येशूच्या नावाने आयुष्याकडे जात असताना आपला आत्मा आपल्याबरोबर प्रवास करील अशी मी सर्वोच्च आज्ञा करतो ही आज्ञा करतो.

प्रभु येशू, मी प्रार्थना करतो की आजारी असलेल्या किंवा मोठ्या प्रमाणात शिडी असलेल्या माझ्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी, येशूच्या नावाने आज तू बरे होशील अशी प्रार्थना मी करतो. ” कारण पवित्र शास्त्रामध्ये असे म्हटले आहे की, “आमच्या सर्व आजार तू स्वत: वर घेतल्या आहेस आणि तू आमच्या सर्व आजारांना बरे केलेस, प्रभु, मी तुला अशी आज्ञा देतो की तू येशूच्या नावात माझ्या कुटुंबातील प्रत्येक आजार बरे करशील.”

प्रभु येशू, एक कुटुंब म्हणून आपल्या आयुष्यातील प्रवासाचे सार आपल्याबरोबर अनंतकाळच्या गौरवाने राज्य करील. मी प्रार्थना करतो की जसे आपण दररोज वेगवेगळ्या कौटुंबिक जीवनाकडे जाताना आपण येशूच्या नावे आमच्या स्वर्गीय घराविषयी जागरूक आणि जागरूक राहण्याची नेहमीची कृपा द्याल. कारण असे लिहिले आहे: ज्या मनुष्याने सर्व जग मिळविले आणि आपला जीव गमावला त्याचा काय फायदा होईल? घर आणि कुटुंब म्हणून आपण आपला आत्मा गमावू इच्छित नाही, प्रभु, आम्हाला येशूच्या नावाने सुखरूप घरी परत येण्यास मदत करा.

जाहिराती

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा