असामान्य दैवी कृपा आणि आशीर्वादासाठी प्रार्थना मुद्दे

0
12555

आज आपण असामान्य दैवी कृपा आणि आशीर्वादासाठी प्रार्थना बिंदूंशी व्यवहार करणार आहोत. २ शमुवेल 2:6 परमेश्वराचा कोश ओबेद-अदोम गिट्टीच्या घरात तीन महिने राहिला. परमेश्वराने ओबेद-अदोम आणि त्याच्या सर्व घराण्याला आशीर्वाद दिला. सर्व आशीर्वाद सामान्य नसतात. ओबेद-अदोमला ज्या आशीर्वादांचा आनंद मिळतो तो प्रकार सामान्य नव्हता. कराराचा कोश राजा डेव्हिड आणि त्याच्या कारभार्‍यांसाठी भीतीचा विषय कसा बनला हे पवित्र शास्त्रात नमूद केले आहे की जेव्हा परमेश्वराच्या देवदूताने कोश पडण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा उझ्झाला मारले. या कुरूप घटनेनंतर दावीद राजाला कटुता आली. त्याने कराराचा कोश राजवाड्यात आणू दिला नाही कारण त्याला सैतानाची भीती होती की असे होऊ शकते.

राजा डेव्हिडने कराराचा कोश ओबेद-एदोमच्या घरी नेण्याचा आदेश दिला. प्रत्येकाला माहित होते की ओबेद-एदोम हा गरीब होता आणि त्याच्या मृत्यूचा राष्ट्रात फारसा अर्थ नाही, म्हणून तो कोश ओबेद-एदोमच्या घरी नेण्यात आला. तथापि, मृत्यूऐवजी, त्याला तीन महिन्यांत मोठा आशीर्वाद मिळाला. हे दैवी असामान्य आशीर्वादाचे एक विशिष्ट उदाहरण आहे.

असामान्य दैवी कृपा स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक उदाहरण देऊ. राजाने आमंत्रण दिल्याशिवाय कोणीही राजाच्या दरबारात प्रवेश करत नाही. यहुद्यांना योग्य वागणूक दिली गेली नाही आणि एस्तेरला तिच्या लोकांसाठी विशेषतः तिची भाची, मॉर्डखय यांच्यासाठी लढायचे होते. तिने राजाच्या दरबारात प्रवेश करताना आपल्या लोकांना तिच्यासाठी प्रार्थना करण्यास सांगितले. दरम्यान जो कोणी राजाच्या दरबारात निमंत्रण न देता प्रवेश करेल त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाईल. पण परमेश्वराने एस्तेरला शोधायला लावले मर्जी राजाच्या नजरेत आणि मृत्यूऐवजी, तिचा खूप सन्मान झाला. एस्तेर 5:2 राजाने एस्तेर राणीला अंगणात उभी असलेली पाहिल्यावर तिने त्याची मर्जी संपादन केली आणि राजाने एस्तेरला सोन्याचा राजदंड दिला. एस्तेर जवळ आली आणि राजदंडाच्या शीर्षाला स्पर्श केला.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

परमेश्वर अजूनही लोकांना आशीर्वाद देण्याच्या व्यवसायात आहे. त्याला त्याच्या लोकांवर त्याचा आशीर्वाद द्यायचा आहे. मी प्रार्थना करतो की जितके लोक हा ब्लॉग वाचत आहेत तितके लोक तुम्हाला या वर्षी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने खूप पसंत करतात. त्या जीवघेण्या परिस्थितीत, तुम्हाला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने अनुकूलता मिळेल. प्रभु तुम्हाला खूप आशीर्वाद देईल आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुमची क्षमता वाढवेल.


प्रार्थना बिंदू

 • पित्या, माझ्या आयुष्यावर तुम्ही दिलेल्या आशीर्वादाबद्दल मी तुमचे आभारी आहे. तुझ्या संरक्षणाबद्दल मी तुझे आभार मानतो, तुझ्या दयेबद्दल मी तुला मोठे करतो. परमेश्वराच्या कृपेनेच आपण भस्म होत नाही. प्रभु, तुझ्या विश्वासूपणाबद्दल मी तुझे आभार मानतो, येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुझे नाव उच्च केले जावे. 
 • पित्या, मी तुझ्याविरूद्ध पाप केलेल्या प्रत्येक प्रकारे पापाची क्षमा मागतो, मी प्रार्थना करतो की तू मला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने क्षमा कर. शास्त्रात म्हटले आहे की मी ज्याच्यावर दया करीन त्याच्यावर मी दया करीन आणि ज्याच्यावर मी करुणा दाखवीन त्याच्यावर दया करीन, वडील मी प्रार्थना करतो की येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तू माझ्यावर दया कर. 
 • प्रभु, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्या जीवनातील वेदना आणि संघर्ष थांबवणाऱ्या कृपेसाठी प्रार्थना करतो. कारण असे लिहिले आहे की, जर एखाद्या मनुष्याचा मार्ग देवाला आवडला तर तो त्याला लोकांच्या नजरेत कृपा करील. पित्या, मी प्रार्थना करतो की आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तू मला माणसांच्या दृष्टीने अनुकूल बनव. 
 • पित्या, मी प्रार्थना करतो की तू माझा किनारा मोठा कर. प्रभूचा आशीर्वाद जो तणाव दूर करतो, मी प्रार्थना करतो की तुम्ही आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्यावर ते सोडवा. 
 • कारण असे लिहिले आहे, “परंतु जो प्रभूवर विश्वास ठेवतो, ज्याचा त्याच्यावर विश्वास आहे तो धन्य. ते पाण्याने लावलेल्या झाडासारखे असतील जे पाण्याने मुळे बाहेर टाकतात. उष्णता आली की घाबरत नाही; त्याची पाने नेहमी हिरवी असतात. दुष्काळाच्या एका वर्षात त्याला चिंता नसते आणि फळ देण्यास कधीही कमी पडत नाही. परमेश्वरा, मी तुझ्यावर विश्वास ठेवतो, मला लाज वाटू देऊ नकोस. मी प्रार्थना करतो की तुम्ही मला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने भरपूर आशीर्वाद द्याल. 
 • पित्या, मी प्रार्थना करतो की तू मला आशीर्वाद दे आणि मला ठेव. मी प्रार्थना करतो की तू तुझा चेहरा माझ्यावर अद्भूतपणे चमकेल आणि तू माझ्यावर कृपा करशील आणि मला काळजी वाटणारी प्रत्येक गोष्ट तुझ्या कृपेचा आनंद घेऊ लागेल. पित्या, मी प्रार्थना करतो की तू मला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मनःशांती दे. 
 • पित्या, मी प्रार्थना करतो की तू मला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्या मनातील इच्छा पूर्ण करशील. कारण असे लिहिले आहे की, नीतिमानांच्या अपेक्षा कमी होणार नाहीत. मी प्रार्थना करतो की माझ्या मनातील इच्छा पूर्ण व्हाव्यात आणि तुम्ही माझ्या सर्व योजना येशू ख्रिस्ताच्या नावाने यशस्वी करा. 
 • फादर शास्त्रात म्हटले आहे, कारण मला तुमच्यासाठी असलेल्या योजना माहित आहेत, प्रभु घोषित करतो की तुमची भरभराट करण्याची योजना आहे आणि तुम्हाला हानी पोहोचवू नये, तुम्हाला आशा आणि भविष्य देण्याची योजना आहे. प्रभु, माझ्यासाठी तुझ्या योजना वाईट नाहीत, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्यावरील शत्रूच्या प्रत्येक वाईट अजेंडाच्या विरोधात आलो आहे. तुमच्या शब्दाने मला अपेक्षित अंत देण्याचे वचन दिले आहे, मी प्रार्थना करतो की तुम्ही मला पुरुष आणि स्त्रियांशी जोडाल जे मला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने उन्नत करतील. 
 • प्रभु, असे लिहिले आहे की, देव ख्रिस्त येशूद्वारे त्याच्या वैभवाने माझ्या सर्व गरजा पूर्ण करेल. पित्या, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मला आवश्यक असलेल्या सर्व तरतूदीसाठी प्रार्थना करतो. 
 • प्रभु, मी प्रार्थना करतो की तुझी असामान्य दैवी कृपा माझ्यावर आहे. मी हुकूम देतो की तुमची मर्जी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्या हातांची कामे स्थापित करेल. 
 • असे लिहिले आहे की, परमेश्वर तुम्हांला नेहमी मार्गदर्शन करील. तो सूर्यप्रकाशित भूमीत तुमच्या गरजा पूर्ण करेल आणि तुमची चौकट मजबूत करेल. तुम्ही पाण्याने भरलेल्या बागेसारखे, झऱ्यासारखे व्हाल ज्याचे पाणी कधीही कमी होत नाही. पित्या, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने या पवित्र शास्त्रातील वचनाचा दावा करतो. मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने या शब्दांच्या द्रुत प्रकटीकरणाची आज्ञा देतो. 
 • परमेश्वरा, तू नीतिमानांना आशीर्वाद देतोस. ढालीप्रमाणे तू त्यांना घेरतोस. पित्या, मी प्रार्थना करतो की तू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझे जीवन तुझ्या कृपेने व्यापून टाकशील. मी संघर्षाच्या विरोधात आलो, मी विलंबाच्या विरोधात आलो, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागासलेपणाच्या विरोधात आलो. 
 • शत्रूची प्रत्येक शक्ती माझ्या आशीर्वादात उशीर करते, मी फर्मान काढतो की अशा शत्रूने येशू ख्रिस्ताच्या नावाने ऑपरेशन थांबवावे. 
 • पित्या, मी प्रार्थना करतो की तुझी कृपा माझ्या जीवनावर असावी, जसे मी बाहेर जात आहे, मी प्रार्थना करतो की तुझी कृपा मला येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बाहेर काढा. 

 

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा
मागील लेखमार्चमध्ये अलौकिक तरतुदीसाठी प्रार्थना बिंदू
पुढील लेखनम्रतेच्या हृदयासाठी प्रार्थना बिंदू
माझे नाव पास्टर इकेचुकवू चिनेडम आहे, मी देवाचा माणूस आहे, जो या शेवटच्या दिवसात देवाच्या हालचालीबद्दल उत्कट आहे. माझा विश्वास आहे की देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला पवित्र आत्म्याची शक्ती प्रकट करण्यासाठी कृपेच्या विचित्र क्रमाने सामर्थ्य दिले आहे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही ख्रिश्चनावर सैतानाने अत्याचार करू नये, आमच्याकडे प्रार्थना आणि वचनाद्वारे जगण्याची आणि प्रभुत्वात चालण्याची शक्ती आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा समुपदेशनासाठी, तुम्ही माझ्याशी everydayprayerguide@gmail.com वर संपर्क साधू शकता किंवा +2347032533703 वर WhatsApp आणि टेलिग्रामवर माझ्याशी चॅट करू शकता. तसेच मला तुम्हाला आमच्या टेलीग्रामवरील 24 तासांच्या शक्तिशाली प्रार्थना गटात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करायला आवडेल. आता सामील होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. देव तुमचे कल्याण करो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.