अंधाराच्या शक्तींविरूद्ध 50 युद्ध प्रार्थना बिंदू. [२०२२ अद्यतनित]

दुष्कर्म त्यांच्यावर होऊ द्या. आज मी विरुद्ध 50 युद्ध प्रार्थना बिंदू संकलित केले आहेत अंधार सैन्याने. आपण आध्यात्मिक लढाई शत्रूच्या छावणीत घेऊन जायला हवे. भूत दुष्ट आहे आणि त्याचे जीवन ध्येय चोरी करणे, ठार करणे आणि नष्ट करणे हे आहे, आपण तसे करू नये

त्याला, आपण उठून युद्धाच्या प्रार्थनेत त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे. आपल्या जीवनात काळोख असलेल्या एजंटच्या सर्व क्रियाकलापांचा नाश करण्यासाठी आपण देवाची अग्नी सोडली पाहिजे.

जेव्हा आपण प्रार्थना करीत नाही तेव्हा आपण सैतानाला बळी पडता. काळोखातील शक्तींविरूद्धच्या या युद्धविषयक प्रार्थनांमुळे आपल्या जीवनातील राक्षसी क्रियांच्या प्रत्येक अविरत वर्तुळाचा अंत होईल. आपण या प्रार्थनेची प्रार्थना करता तेव्हा उपवास जाहीर करण्यास आणि उत्तेजन द्या आणि जास्तीत जास्त निकाल मिळविण्यासाठी विश्वासाने प्रार्थना करा. आज आपल्या सर्व शत्रूंनी येशूच्या नावाने वाकले पाहिजे.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा


 

50 अंधाराच्या सैन्याविरूद्ध प्रार्थना प्रार्थना.

1). मी येशूच्या नावाने आज माझ्या आयुष्यात फिरत असलेल्या प्रत्येक राक्षसी अंधारावर प्रकाश बोलतो.

2). हे देवा! मी माझ्याविरूद्ध लढा देत असलेल्या अंधाराच्या प्रत्येक राक्षसी एजंटला येशूच्या नावाने पडून मरणार असा आदेश देतो.

)) .हे प्रभु, मी येशूच्या नावे जाणूनबुजून किंवा नकळत गुंतलेल्या प्रत्येक अंधार किंवा गडद वस्तूंपासून स्वत: ला वेगळे करतो.

4). माझ्या पूर्वजांद्वारे उपासना केलेली प्रत्येक घरगुती मूर्ती आणि अजूनही माझ्या नियतीने लढत आहे, मी येशूच्या नावाने पवित्र आत्म्याने त्यांचा नाश करावा अशी मी आज्ञा देतो.

5). मी येशूच्या नावाने पवित्र आत्म्याने भस्म केले जाणाmed्या माझ्या आणि माझ्या घरातील लोकांविरूद्ध लढा देणा every्या प्रत्येक राक्षसी देवतांच्या विरोधात आलो आहे.

)). मी इजिप्तच्या सर्व अध्यात्मिक राजांना (आध्यात्मिक गुलाम स्वामींना) आज्ञा देतो की येशूच्या नावाने येशूच्या रक्ताने आज मी माझ्या जीवनात अडकलो.

7). हे देवा! माझ्याविरुध्द लढणा against्यांविरूद्ध लढा, हे प्रभू, ऊठ आणि माझ्या नावाचा छळ करणार्‍यांना आणि येशूच्या नावाने फारोच्या दिवसांसारख्या विविध पीडांनी माझ्यावर अत्याचार करा.

8). माझ्या प्रदेशात कार्यरत सर्व जादूगार, विझार्ड आणि परिचित स्प्रीट्स येशूच्या नावाने पवित्र आत्म्याच्या आगीने स्थित आणि नष्ट झाले आहेत.

9) .आपण माझ्या जीवनातील सर्व दिग्गजांनी मला खाली खेचले आणि माझ्या नशिबावर बसले आणि येशूच्या नावात पडून मेले पाहिजे.

10). परमेश्वराचा संदेश माझ्या आयुष्यातील सर्व दिग्गजांकडे ऐका, येशूच्या नावाने पुन्हा कधीही येऊ नये.

11). हे प्रभु, माझ्या आयुष्यात असलेल्या दुष्टांच्या दुष्टपणाचे नाव आता येशूच्या नावाने घ्या.

12). मी येशूच्या नावाने, माझ्या घरात भूत आणि त्याच्या राक्षसी एजंट येशूच्या नावाने राहण्यासाठी खूप गरम होईल की हुकूम.

13). मी येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्याविषयी आणि भविष्यकाळातील सर्व सैतानाचे निर्णय रद्द करतो.

14). प्रभू! सार्वकालिक कराराच्या रक्ताद्वारे मौन, येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्यावर अंधारात असणा demon्या राक्षसी एजंटांची प्रत्येक वाईट जीभ बोलली.

15). अंधाराच्या राज्यात प्रत्येक रक्षकाने माझ्या आयुष्याविरूद्ध सेट केले, मी येशूच्या नावे त्यांना विखुरण्यासाठी विनाशाच्या देवदूतांना सोडले.

16). हे प्रभु, मी येशूच्या नावाने माझ्या जीवनात अंधाराच्या राज्यातील प्रत्येक उपक्रम नष्ट आणि नष्ट करण्यासाठी पवित्र आत्म्याच्या अग्निसमुक्त करतो.

17). हे प्रभु, जे लोक येशूच्या नावामुळे माझ्या आयुष्याचा शोध करीत आहेत त्यांचा नाश होऊ दे.

18). माझ्या नशिबावरील प्रत्येक वाईट कट येशूच्या नावावर निरर्थक आणि निरर्थक असेल.

19). येशूच्या नावावर पवित्र आत्म्याच्या अग्नीने सर्व जादू केली व अंधारातील राज्यकर्ते भेट दिली जातील.

20). हे प्रभु, येशूच्या नावावर माझ्या नशिबाविरुद्ध लढत असलेल्या प्रत्येक वाईट पुरूष किंवा स्त्रीवर आपला दैवी न्याय द्या.

21). मी हुकूम करतो की माझ्याविरूद्ध अंधाराच्या सामर्थ्याने वापरलेले सर्व एजंट माझ्यासह त्यांच्यासाठी आणि येशूच्या नावाने तेथे असलेल्या घरासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडतील.

22). हे देवा! येशूच्या नावाने आजपासून माझे सर्व जीवन त्रास देत असलेल्या सर्वांना त्रास द्या.

23). येशूच्या नावाच्या प्रभूच्या दूताने, माझ्यावर हल्ला करुन पळ काढलेल्या सर्व दुष्ट माणसांना ठार मारले जाईल.

24). प्रभू, आज माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक सामर्थ्यवान मनुष्याचा बलवान हात मोडा, येशूच्या नावात त्यांना अर्धांगवायू द्या.

25). ज्या प्रत्येक वाईट माणसाने किंवा स्त्रीने माझ्यावर उपचार केला किंवा शाप दिला त्या माझ्या देवाचा आज शापित आहे. आणि ज्याला माझा देव शिवि देईल त्याला कोणीही येशूच्या नावाने आशीर्वाद देऊ शकत नाही.

26). अरे प्रभू, जादूगार व अंधाराच्या एजंटांनी माझ्यासाठी खोदलेला प्रत्येक खड्डा, मी जाहीर करतो की ते सर्व त्याच्या नावात येशूच्या नावात पडतील.

27). मी आज हुकुम करतो की मी अंधारातून मुक्त होण्यास पूर्णपणे मुक्त आहे. मी जाहीर करतो की येशूच्या नावाने माझे शरीर सामायिक करणे आणि सेवन करणे त्यांच्यासाठी एक निषिद्ध आहे.

28). हे प्रभू, मी भाकीत केले की जे लोक माझ्यासाठी खूष असणा doctors्या डॉक्टरांकडे किंवा खोट्या संदेष्ट्याकडे धावतात त्यांना येशूच्या नावावर त्रास अधिक वाढावा लागेल.

29). मी धैर्याने बोलतो की मी प्रकाशात आहे, अंधारात यापुढे माझा काही भाग नाही, म्हणून मी येशूच्या नावाने अंधाराच्या राज्यासाठी अस्पृश्य आहे.

30). हे सर्वशक्तिमान परमेश्वरा, माझी चांगली परीक्षा घ्या आणि माझ्या आयुष्यातले सर्व अंधकार ओळखा. त्यांना उघड करा आणि येशूच्या नावे त्यांचा नाश करा.

31). हे प्रभु, येशूच्या नावाने मला वाईट लोकांपासून वाचवू नको.

32). मी घोषित करतो की जिथे माझी नावे लिहिली गेली आहेत त्या कोणत्याही जादूचा उपयोग येशूच्या नावाने अग्नीने केला पाहिजे.

33). सर्व दंगलखोर माणूस किंवा स्त्री जी मला दाबून ठेवते, ती पूर्णपणे येशूच्या नावात देवाच्या अग्नीने नष्ट होईल.

34). प्रभु, माझे जीवन आणि नशिबाविरुद्ध काम करणारे प्रत्येक वाईट मंदिर येशूमध्ये अग्नीद्वारे नष्ट केले जाईल.

35). जोपर्यंत कोणी म्हटला आहे, जोपर्यंत जिवंत आहे, जोपर्यंत मी प्रगती करणार नाही मी येशूच्या नावात डोळे मिटून पुढे येईपर्यंत शाश्वत लाजेत जगणे चालूच ठेवेल.

36). हे प्रभू, मी येशूच्या नावात माझे नशिब आंधळे व्हावे यासाठी प्रयत्न करतो अशा प्रत्येक आत्म्याच्या डोळ्यांना आज्ञा देतो.

37). हे प्रभू, येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्यातील जादूटोणाची सर्व कामे अग्नीने खा.

38). अंधाराच्या राज्याद्वारे मला पाठविलेले प्रत्येक आध्यात्मिक बाण येशूच्या नावाने प्रेषकाकडे परत जातील.

39) .हे प्रभु, या आणि यापुढे माझ्या जीवनात राज्य करा जेणेकरून अंधाराची शक्ती येशूच्या नावाने पुन्हा माझ्यावर अधिराज्य गाजवू शकणार नाही.

40). हे प्रभु, आज मला सामर्थ्य द्या जेणेकरून मी येशूच्या नावाने माझ्याविरुद्ध लढाईच्या अंधकाराच्या सामर्थ्याविरुद्ध उभा राहू शकेन.

41). हे प्रभु, येशूच्या नावातील अंधाराच्या सामर्थ्याच्या जाळ्यातून मला काढा.

42). हे प्रभु, तुझ्या जीवनात चमत्कार होवो आणि माझ्या आयुष्यात चमकू दे आणि येशूच्या नावाने माझ्या आयुष्यातील शत्रूंचा प्रत्येक अंधार भस्मसात कर.

43). हे प्रभू, माझ्या जीवनातील वाईट मनुष्य किंवा स्त्री येशूच्या नावात अचानक थडग्यात जाऊ दे.

44). माझ्या आयुष्यावरील राष्ट्रे (अंधाराचे साम्राज्य) चा प्रत्येक सल्ला व योजना येशूच्या नावावर व्यर्थ ठरणार आहेत.

45). हे प्रभू, माझ्या जीवनाविरूद्ध वाईट सल्ले देणारा प्रत्येक वाईट सल्लागार येशूच्या नावे नष्ट होईल.

46). हे प्रभु, तुझ्या नावाने येशूच्या नावाच्या अंधाराच्या सामर्थ्याने भयानक देवदूतांची नेमणूक कर.

47). हे प्रभु, येशूच्या नावाने माझ्याविरुद्ध लढा देणा against्या लोकांविरुध्द स्वर्गातील तारा लावा.

48). माझी वाट पाहात पडून असलेले सामर्थ्यवान असल्याचा दावा करणारे सर्व अचानक येशूच्या नावाने स्वर्गातील सैन्याने हल्ला करुन नष्ट केले जातील.

49). मी आज जाहीर करतो की माझ्या आयुष्यात देव म्हणून उभे असलेले प्रत्येक मनुष्य येशूच्या नावाने प्रभूच्या दूताने ठार मारला जाईल.

50) माझ्या बाबतीत माझ्या शत्रूंच्या वासना येशूच्या नावाखाली 7 वेळा भाग असू दे.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

11 टिप्पण्या

 1. मॅथ्यू 24 विरुद्ध 10
  त्यावेळी बरेच
  ते विश्वासापासून दूर जातील आणि विश्वासघात व एकमेकांचा द्वेष करतील, आणि असे बरेच खोटे संदेष्टे येतील.

  माझे भाऊ. आणि बहिणींना कोरोन-व्हायरसच्या या राक्षसांपासून सावधगिरी बाळगू देते

 2. या प्रार्थना केल्याबद्दल धन्यवाद. मी विचार करत होतो की कोणी माझ्या आईसाठी व मी प्रार्थना करू शकतो का? आम्ही एका समाजात राहतो आणि मला असे वाटते की हे लोक अविवाहित लोकांना लक्ष्य करीत आहेत. मी एका आठवड्यापासून आईबरोबर राहिलो आहे कारण मला सोडण्याची भीती वाटते कारण या लोकांनी जादू केली आहे आणि भीती वाटली आहे की त्यांनी तिच्यासाठी काहीतरी केले तर कृपया माझ्यासाठी प्रार्थना करावी. खूप खूप धन्यवाद.

 3. कृपया आपण मला सांगावे की सकाळी around च्या सुमारास--दिवसांची उपोषण आणि प्रार्थना करण्यास तयार आहात तेव्हा एक शक्तिशाली प्रार्थना आपल्या सर्वांना अंधाराच्या शक्ती विरुद्ध येण्यासाठी उपवास आणि प्रार्थना आवश्यक आहे माझे नाव जेनेट आहे

 4. प्रिय पाद्री कृपया कृपया!
  येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावाने प्रिय सर स्लॅम!
  आध्यात्मिक आशीर्वाद आणि उपचारांसाठी प्रार्थना विनंती आणि या अनुप्रयोगात नमूद केलेल्या आणि ज्याचा उल्लेख नाही.
  कृपया तुम्हाला नम्र विनंती आहे की जेव्हा तुम्ही माझे नाव सायमन प्रार्थना करा तेव्हा माझ्या सर्व विनंत्या आणि अर्जांसाठी प्रार्थना करा. कृपया मला तुमच्या सर्व नियमित प्रार्थनांमध्ये लक्षात ठेवा.
  आपणास ही नम्र विनंती आहे की कृपया माझ्यासाठी प्रार्थना करा की प्रभु येशू ख्रिस्त त्याच्या पवित्र नावाने मला माझ्या शरीराच्या सर्व रोगांपासून लवकर बरे करील आणि कृपया प्रार्थना करा की येशू ख्रिस्ताने माझ्या सर्व चुका आणि दोष दूर करा जे मला सर्वशक्तिमान परमेश्वरापासून दूर नेत आहेत.
  प्रभूने मला त्याच्या कार्यासाठी वापरावे जसे तो या जगात असताना उपदेशासाठी, चमत्काराने आणि बरे करण्यासाठी आणि जे लोक दुष्ट आत्म्यांमध्ये बंध / तुरुंगात होते त्यांना मुक्त करा आणि त्याने त्यांना मुक्त केले आणि त्यांचे जीवन बदलले आणि मला त्याच्या इच्छेप्रमाणे बनवले. . कृपया प्रभु येशू ख्रिस्ताने मला आध्यात्मिक आशीर्वाद द्यावा अशी प्रार्थना करा. मला प्रभु येशू ख्रिस्तासाठी कार्य करायचे आहे, कृपया माझ्यासाठी प्रार्थना करा की प्रभु येशू ख्रिस्ताने मला आशीर्वाद द्यावा जसे त्याने त्याच्या सेवकांना, संदेष्ट्यांना आणि शिष्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या भेटवस्तूंनी आशीर्वादित केले आणि मला तुझ्या पवित्र आत्म्याने भरून टाका आणि जसे त्याने शिष्यांना दिले तसे त्याचे अधिकारी मला द्या. जसे पीटर, पॉल आणि मोशे आणि एलीया आणि अलीशा आणि इतर अनेक आणि त्याने गाढवाचे डोळे आणि तोंड उघडले म्हणून माझे हृदय डोळे उघडले. म्हणून मी या अधिकार्‍यांचा आणि पवित्र आत्म्याच्या भेटवस्तूंचा उपयोग लोकांचे जीवन बदलण्यासाठी आणि येशूच्या त्याच्या पवित्र नावाने त्यांना मदत करण्यासाठी करू शकतो .कृपया प्रभु येशू ख्रिस्ताने मला स्वर्गातून पडलेल्या सैतानाविरुद्ध लढण्याचा आणि जिंकण्याचा अधिकार द्यावा अशी प्रार्थना करा. आहे देव पवित्र आत्म्याच्या सर्व भेटवस्तू देखील देतो ज्याचा पवित्र बायबलमध्ये उल्लेख आहे आणि बायबलमध्ये उल्लेख नाही ही नम्र विनंती आहे आणि शिवाय कृपया प्रार्थना करा की प्रभु येशू ख्रिस्ताने मला सॅम्युएल सारखे कॉलचे आशीर्वाद द्या आणि वेळ येताच येशूची वेळ आली. मला जागृत करा जसे त्याने सॅम्युअलला जागृत केले आणि त्याचे शिष्य केवळ जागृत केले नाही तर यावेळी प्रभु मला अधिकार द्या आणि पवित्र बायबलमध्ये नमूद केलेल्या आणि उल्लेख नसलेल्या सर्व गोष्टी द्या आणि कृपया प्रार्थना करा की येशूने मला त्याची आत्म्याची तलवार द्यावी जी त्याने एलीया आणि सॅमसनला दिली आहे. ही तुम्हाला नम्र विनंती आहे आणि शेवटी मला प्रभु येशू ख्रिस्त डॅनियलच्या रूपात पहायचा आहे, आणि इझेकिएल आणि इसिया त्याच्याकडे आणि पीटर, जाकुब आणि जॉनने त्याला डोंगरावर उघड्या डोळ्यांनी वैभवात पहायचे आहे, कृपया प्रार्थना करा मला देखील येशू ख्रिस्ताला पहायचे आहे. येशू जसा जॅकीज दिसतो त्याप्रमाणे येशू दिसणे ही माझी इच्छा आणि माझ्या जीवनाचा उद्देश आहे, कृपया प्रार्थना करा की येशूने मला उघड्या डोळ्यांनी स्वतःला वैभवात दाखवावे कारण त्याचे शिष्य डोंगरावर पाहतात आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताने देखील जे विनंती केली आहे ते द्या माझे शिक्षक हारून आणि थोरले शिक्षक युनस आणि इतरांनी विचारले आणि बायबलमध्ये उल्लेखित किंवा नमूद नसलेल्या सर्व पवित्र आत्म्याच्या भेटवस्तू द्या आणि मला डोळे आणि आशीर्वाद द्या की मी माझ्या उघड्या आणि बंदसह सोनेरी स्लेटवर बायबल पाहू शकेन. प्रत्येक वेळी सर्वत्र डोळे मिटून त्याच्या पवित्र येशूच्या नावात माझी नम्र विनंती आहे. आमेन सम आमेन.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.