दडपशाही विरुद्ध प्रार्थना मुद्दे

0
34

आज, आम्ही दडपशाही विरुद्ध प्रार्थना मुद्दे हाताळणार आहोत

आणखी एक मार्ग ज्याद्वारे भुते कार्य करतात त्याला दडपशाही म्हणतात. दडपशाही म्हणजे जेव्हा त्रास होत असलेला सहकारी आधीच खाली असतो आणि शत्रू तो उठणार नाही याची खात्री करत असतो.

बेथेस्डाच्या तलावावरचा माणूस त्याच्या बाजूला होता, त्याला बरे होण्याची आशा होती. दरवर्षी, त्याने लोकांना बरे होताना पाहिले, तरीही तो त्याच जागेवर राहिला. असे लोक आहेत जे अनेक वर्षांपासून आध्यात्मिकरित्या एकाच ठिकाणी आहेत – त्यांच्या करिअरमध्ये, आर्थिक आणि अशाच प्रकारे. ते दडपण आता येशूच्या नावाने संपले आहे.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

जेव्हा ते वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असतात तेव्हा बरेच लोक ते हलके घेतात. त्यांना हे समजत नाही की ते त्यांना दाबण्यासाठी भुतांना संधी देत ​​आहेत. ज्या दिवशी त्यांच्या डोळ्यांवरून पडदा हटवला जाईल आणि ते परत लढतील, तेव्हा ते पुढे जातील. तुम्ही येशूच्या नावाने पुढे जाल. बेथेस्डाच्या तलावावरील माणूस प्रभु येशू ख्रिस्तासमोर होता जो त्याला बरे करू शकतो, तरीही त्याने बरे होण्यास सांगितले नाही. मी आज्ञा देतो की आज प्रभु तुम्हाला स्वतः पुढे नेईल. तुम्ही येशूच्या नावाने उंच भरारी घेऊ लागाल.


स्तोत्र 91: 1. जो परात्पराच्या गुप्त ठिकाणी राहतो तो सर्वशक्तिमान देवाच्या सावलीत राहतो. 2. मी परमेश्वराविषयी म्हणेन, तो माझा आश्रय आणि माझा किल्ला आहे: माझा देव; मी त्याच्यावर विश्वास ठेवीन. 3. तो तुम्हांला पक्ष्यांच्या पाशातून आणि भयंकर रोगराईपासून वाचवेल. 4. तो तुला त्याच्या पंखांनी झाकून टाकील आणि त्याच्या पंखाखाली तू विश्वास ठेवशील: त्याचे सत्य तुझे ढाल आणि बकलर असेल. 5. रात्रीच्या भीतीने घाबरू नका. किंवा दिवसा उडणाऱ्या बाणासाठीही नाही. 6. किंवा अंधारात चालणाऱ्या रोगराईसाठी; किंवा दुपारच्या वेळी वाया जाणार्‍या नाशासाठीही नाही. 7. हजार तुझ्या बाजूला पडतील आणि दहा हजार तुझ्या उजव्या हाताला. पण ते तुझ्या जवळ येणार नाही. 8. फक्त तुझ्या डोळ्यांनी तू पाहशील आणि दुष्टांचे बक्षीस पाहशील. 9. कारण तू परमेश्वराला, माझा आश्रयस्थान, अगदी सर्वोच्च, तुझे निवासस्थान केले आहेस. 10. तुझ्यावर कोणतीही संकटे येणार नाहीत आणि कोणतीही पीडा तुझ्या घराजवळ येणार नाही. 11. कारण तो त्याच्या देवदूतांना तुझ्यावर आज्ञा देईल, तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करील. 12. ते तुला त्यांच्या हातात उचलून धरतील, जर तुझा पाय दगडावर आदळणार नाही. 13. तू सिंहावर तुडवशील आणि जोडणारा: तरुण सिंह आणि ड्रॅगन तू पायाखाली तुडवशील. 14. कारण त्याने माझ्यावर प्रेम केले आहे, म्हणून मी त्याला सोडवीन; मी त्याला उच्चस्थानी ठेवीन कारण त्याला माझे नाव माहीत आहे. 15. तो मला हाक मारील आणि मी त्याला उत्तर देईन: संकटात मी त्याच्याबरोबर असेन; मी त्याला सोडवीन आणि त्याचा सन्मान करीन. 16. मी दीर्घायुष्याने त्याला संतुष्ट करीन आणि त्याला माझे तारण दाखवीन.

प्रार्थना मुद्दे

 1. या वर्षी माझ्या आणि माझ्या प्रियजनांविरूद्ध आयोजित केलेली प्रत्येक शोकांतिका, येशूच्या नावाने आगीने विखुरली
 2. या वर्षी माझ्यासाठी आणि माझ्या प्रियजनांसाठी तयार केलेले प्रत्येक दुर्दैव, येशूच्या नावाने उलट
 3. या वर्षी प्रत्येक संकटे माझ्या आणि माझ्या प्रियजनांविरूद्ध फॅशन करतात, येशूच्या नावाने विखुरतात
 4. या वर्षी माझ्या आणि माझ्या प्रियजनांविरूद्ध प्रत्येक आपत्ती कार्यक्रम, येशूच्या नावाने विखुरले
 5. लज्जा आणि निंदा यांचे वस्त्र या वर्षी माझ्यासाठी तयार आहे, येशूच्या नावाने आग लावा आणि राख करा
 6. या वर्षी माझ्यासाठी आणि माझ्या प्रियजनांसाठी विचित्र आजार आणि अशक्तपणा तयार आहे, येशूच्या नावाने मरतो
 7. या वर्षी माझ्या आणि माझ्या प्रियजनांवर दुःखाचा कार्यक्रम आखला गेला, येशूच्या नावाने आगीने विखुरले
 8. या वर्षी माझ्या आर्थिक खर्चासाठी खोदलेला कोणताही खड्डा, येशूच्या नावाने तुमचा खोदणारा गिळून टाका
 9. या वर्षी माझ्याविरूद्ध प्रत्येक आर्थिक पेच फॅशन, येशूच्या नावाने मर
 10. या वर्षी माझ्यासाठी तयार केलेला प्रत्येक आर्थिक अपंग, येशूच्या नावाने मर
 11. या वर्षी माझ्या विरुद्ध अचानक नुकसान फॅशन, येशूच्या नावाने मर
 12. या वर्षी मला दफन करण्यासाठी कोणतीही कबर खणणे, येशूच्या नावाने तुमचे खोदणारे दफन करा
 13. माझ्यावर लक्ष्य केलेले शोकांतिका आणि संकटांचे बाण, येशूच्या नावाने तुमच्या प्रेषकाकडे परत जा
 14. या वर्षी माझ्यासाठी दु: ख आयोजित करणारी कोणतीही शक्ती किंवा व्यक्तिमत्त्व, येशूच्या नावाने तुमच्या दु:खाने मरा
 15. या वर्षी माझ्यावर लक्ष्य केलेले आपत्ती आणि दुर्दैवाचे प्रत्येक बाण, येशूच्या नावाने तुमच्या प्रेषकाकडे परत या
 16. या वर्षी माझ्यासाठी अचानक मृत्यू तयार झाला, येशूच्या नावाने उलटसुलट हल्ला
 17. या वर्षी शत्रूंनी माझ्यासाठी आणि माझ्या प्रियजनांसाठी आयोजित केलेला कोणताही अपघात, येशूच्या नावाने आगीने विखुरला.
 18. या वर्षी माझ्या दैवी सहाय्यकांना घाबरवण्यासाठी नियुक्त केलेली कोणतीही शक्ती किंवा व्यक्तिमत्त्व, तुमची नेमणूक संपली आहे, येशूच्या नावाने मरा
 19. या वर्षी माझ्या यशात स्वर्ग रोखण्यासाठी नियुक्त केलेल्या दुसऱ्या स्वर्गातील कोणतीही शक्ती, खाली पडून येशूच्या नावाने मरण पावेल
 20. या वर्षी माझ्या महानतेच्या विरूद्ध प्रत्येक सैतानी अडथळा आणला आहे, येशूच्या नावाने अग्नीने दूर करा
 21. या वर्षी माझ्याविरूद्ध प्रत्येक संघटित दुष्टता, येशूच्या नावाने उजाड होण्यास विखुरली
 22. देवा, ऊठ आणि या वर्षी येशूच्या नावाने माझी केस मिटव
 23. एलीयाचा परमेश्वर देव कोठे आहे, ऊठ आणि या वर्षी येशूच्या नावाने माझी कथा बदला
 24. हे देवा ऊठ आणि या वर्षी मला येशूच्या नावाने एक नवीन नाव दे
 25. देवा, ऊठ आणि येशूच्या नावाने माझ्या गुप्त शत्रूंपासून माझी सुटका कर
 26. देवा, ऊठ आणि येशूच्या नावाने माझ्या सर्व घरातील शत्रूंचा नाश कर
 27. देवा, ऊठ आणि येशूच्या नावाने माझ्या हट्टी शत्रूंविरुद्ध एक मानक वाढवा
 28. हे पृथ्वी आता उघडा आणि येशूच्या नावाने माझा नाश शोधणाऱ्या सर्वांना गिळून टाका
 29. अचानक मृत्यू येशूच्या नावाने माझ्या शत्रूंचा छावणी शोधतो
 30. देवा ऊठ आणि जगाला कळू दे की येशूच्या नावाने तू माझा देव आहेस
 31. प्रभु पिता, येशूच्या नावाने माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर दिल्याबद्दल मी तुझे आभार मानतो

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा
मागील लेखदेवाच्या वचनावर मनन करण्याचे फायदे
पुढील लेखमध्यरात्री सुटका शक्ती प्रार्थना
माझे नाव पास्टर इकेचुकवू चिनेडम आहे, मी देवाचा माणूस आहे, जो या शेवटच्या दिवसात देवाच्या हालचालीबद्दल उत्कट आहे. माझा विश्वास आहे की देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला पवित्र आत्म्याची शक्ती प्रकट करण्यासाठी कृपेच्या विचित्र क्रमाने सामर्थ्य दिले आहे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही ख्रिश्चनावर सैतानाने अत्याचार करू नये, आमच्याकडे प्रार्थना आणि वचनाद्वारे जगण्याची आणि प्रभुत्वात चालण्याची शक्ती आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा समुपदेशनासाठी, तुम्ही माझ्याशी everydayprayerguide@gmail.com वर संपर्क साधू शकता किंवा +2347032533703 वर WhatsApp आणि टेलिग्रामवर माझ्याशी चॅट करू शकता. तसेच मला तुम्हाला आमच्या टेलीग्रामवरील 24 तासांच्या शक्तिशाली प्रार्थना गटात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करायला आवडेल. आता सामील होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. देव तुमचे कल्याण करो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.