42 चमत्कारी आणि पुढील स्तरावरील प्रार्थना गुण

0
40

आज, आम्ही ४२ चमत्कारिक आणि पुढील स्तरावरील प्रार्थना बिंदूंशी व्यवहार करणार आहोत.

असे काही चमत्कार आहेत जे इतके आश्चर्यकारक आहेत की प्राप्तकर्त्याला विश्वास ठेवणे कठीण जाईल आणि अशा प्रकारे तो किंवा ती स्वप्न पाहत असावी असा निष्कर्ष काढतो. शेवटी, देव तुम्हाला असे स्तर देईल ज्यावर तुम्हाला विश्वास ठेवणे कठीण जाईल. जसे देवाने सांगितले की जेव्हा त्याने आपली कथा बदलली, तेव्हा असे दिसेल की आपण स्वप्न पाहत आहोत.

लूक 5 वि 1 ते 9 या पुस्तकात, आम्ही भयानक चमत्कार मिळविण्यासाठी टेम्पलेट पाहतो. पीटरने रात्रभर फक्त मासेमारी केली आणि काहीही पकडले नाही. अर्थात, तो खूप थकलेला आणि निराश झाला असावा, परंतु कोणीतरी त्याच्याकडे आला, त्याला बोट वापरण्यास सांगितले आणि तो म्हणाला, "होय" भाडे न आकारता किमान त्याच्या नुकत्याच झालेल्या निष्फळ रात्रीची भरपाई करण्यासाठी.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

त्या दिवशी पीटरने यज्ञ अर्पण केले आणि बदल्यात येशूने त्याला एक चमत्कार दिला ज्यामुळे तो इतका घाबरला की त्याने प्रभूला त्याच्यापासून दूर राहण्यास सांगितले. (२ इतिहास १:६-७) मध्ये, शलमोनाने यज्ञ अर्पण केले आणि देवाने त्याला आतापर्यंतचा सर्वात श्रीमंत आणि बुद्धिमान राजा बनवले. कोणीही देवासाठी जे केले नाही ते तुम्ही करू शकत असाल, तर त्या बदल्यात तो तुम्हाला ते देईल जे त्याने कधीही कोणाला दिलेले नाही.


यशया 54: 14
तू धार्मिकतेने स्थिर राहशील. तू अत्याचारापासून दूर राहशील. कारण तू घाबरू नकोस. कारण ते तुझ्या जवळ येणार नाही

नीतिसूत्रे 26: 27
जो कोणी खड्डा खणतो तो त्यात पडेल आणि जो दगड लोटतो तो त्याच्यावर परत येईल*

स्तोत्र 68: 1
देव उठो, त्याचे शत्रू विखुरले जावोत; जे त्याचा द्वेष करतात त्यांनीही त्याच्यापुढे पळून जावे
परमेश्वराकडून त्याच्या वचनाद्वारे एक आश्वासन आहे की, तुम्ही धार्मिकतेमध्ये स्थापित व्हाल

स्तोत्र 75: 6. पदोन्नती पूर्वेकडून येत नाही, पश्चिमेकडून किंवा दक्षिणेकडून येत नाही.

प्रार्थना मुद्दे

 1. प्रत्येक लाल समुद्र माझ्या जीवनाला त्रास देत आहे, येशूच्या नावाने मार्ग द्या.
 2. हे देवा, तू माझ्या आयुष्यात येशूच्या नावाने जे सुरू केले ते पूर्ण कर.
 3. माझे जीवन, प्रभुचे वचन ऐका, येशूच्या नावाने माझ्या शत्रूंना निराश करा.
 4. मी येशूच्या नावाने माझे जीवन संपवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शत्रूला दफन करीन.
 5. मी निराशा आणि भीतीची प्रत्येक शक्ती बांधतो आणि काढून टाकतो, येशूच्या नावाने.
 6. माझ्या नशिबावर परिणाम करणारे प्रत्येक जू, येशूच्या नावाने ब्रेक करा.
 7. माझ्या पित्या, येशूच्या नावाने मला तुझी लपलेली संपत्ती दाखव.
 8. मी घोषित करतो की मी येशूच्या नावाने अस्पृश्य आणि थांबवता येणार नाही.
 9. माझ्या जीवनातील दुष्टांची दुष्टता, येशूच्या नावाने अग्नीने संपली.
 10. हे प्रभु, तुझी तलवार काढ आणि येशूच्या नावाने माझ्यासाठी लढा.
 11. माझ्या पश्चात्तापी शत्रूंनो, प्रभुचे वचन ऐका, येशूच्या नावाने निंदा, अपमान आणि दुखापत करा.
 12. हे देवा, येशूच्या नावाने माझ्या शत्रूंच्या गुप्त योजना मला उघड कर.
 13. प्रत्येक वाईट कारखाना, माझ्या विरूद्ध उत्पादन, येशूच्या नावाने आग लावा.
 14. हे प्रभु, मला बदला आणि येशूच्या नावाने माझे जग बदलण्यासाठी माझा वापर करा.
 15. येशूच्या नावाने पुरुष मला नकळत मदत करू लागतील.
 16. जिथे मला आधी सहन केले गेले होते तिथे मी येशूच्या नावाने साजरा केला जाईल.
 17. जिथे मला आधी नाकारण्यात आले होते, तिथे येशूच्या नावाने माझी निवड केली जाईल.
 18. जोसेफला प्रोत्साहन देणारी शक्ती, येशूच्या नावाने माझी कथा बदलेल.
 19. माझे यश वाटाघाटी करण्यायोग्य नाही, मी येशूच्या नावाने आगीने पुढे जात आहे.
 20. मी येशूच्या नावाने माझ्या अपेक्षेविरुद्ध प्रत्येक सैतानी अजेंडा रद्द करतो.
 21. माझ्या पित्या, येशूच्या नावाने माझा उत्सव वाढवा.
 22. माझी समस्या वाढवणारी प्रत्येक शक्ती, येशूच्या नावाने मर.
 23. येशूच्या नावाने जिवंत लोकांच्या देशात माझ्या तारेचा सन्मान केला जाईल.
 24. माझ्या पित्या, येशूच्या नावाने मला तुझी कार्यशाळा आणि तुझे शोरूम बनवा.
 25. हे देवा, उठ आणि येशूच्या नावाने माझ्या जीवनात स्पष्टीकरणापलीकडे चमत्कार कर.
 26. डॅनियलच्या आदेशानंतर, हे देवा, येशूच्या नावाने माझ्यासाठी मदतनीस उभे कर.
 27. पवित्र आत्मा, येशूच्या नावाने अग्नी आणि गडगडाटाने माझे नशीब घोषित करा.
 28. योक मल्टीप्लायर्स, तुमची वेळ संपली आहे, येशूच्या नावाने मर
 29. येशूच्या नावाने जादूटोण्याचे शस्त्र माझ्यावर लक्ष्य केले गेले, आग पकडा.
 30. माझ्यावर हल्ला करणारे तोंड येशूच्या नावाने शांत केले जाईल.
 31. चिन्हे आणि चमत्कार, मी उपलब्ध आहे, आता माझ्या जीवनात येशूच्या नावाने प्रकट होत आहे
 32. मी उपलब्ध आहे अस्पष्ट कृपा, मला येशूच्या नावाने अग्नीने शोधा
 33. अकल्पनीय यश, माझ्या आयुष्यात आता येशूच्या नावाने प्रकट झाले
 34. ते कसे घडले याचे चमत्कार? येशूच्या नावाने आता माझ्या परिस्थितीत प्रकट व्हा
 35. माझ्या दैवी संधींना रोखणारी शक्ती, येशूच्या नावाने दूर करा आणि मरतात
 36. मला माझ्या पुढील स्तरावर जाण्यापासून खाली बांधून ठेवणारी शक्ती, मला सोडा आणि येशूच्या नावाने मरा
 37. हे देवा, माझे वडील, तुझे स्मरण पुस्तक उघड आणि येशूच्या नावाने मला चांगले लक्षात ठेव
 38. माझ्या पुढील स्तरावर जाण्यापासून मला विलंब करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लढाया, येशूच्या नावाने विखुरल्या
 39. हे देवा ऊठ आणि मला येशूच्या नावाने माझ्या पुढच्या स्तरावर ने
 40. पुन्हा, देवाने त्याच्या शब्दात सांगितले की जो कोणी तुमच्यासाठी खड्डा खणतो तो त्यात पडेल. या नवीन आठवड्यात जो कोणी तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाविरुद्ध कट रचतो, तो देवाच्या सामर्थ्याने नष्ट होईल
 41. सैतानी विलंबाने तुमच्या विजयाच्या गाण्याला मार्ग दाखवला पाहिजे
 42. येशूच्या नावाच्या सामर्थ्याने, आम्ही येशूच्या नावाने आमच्या मार्गावर फेकलेल्या प्रत्येक डार्ट्सवर मात करू
 43. तुमच्या प्रार्थनांचे उत्तर दिल्याबद्दल देवाचे आभार.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा
मागील लेखमध्यरात्री सुटका शक्ती प्रार्थना
पुढील लेखआध्यात्मिक विलंब रद्द करण्यासाठी प्रार्थना मुद्दे
माझे नाव पास्टर इकेचुकवू चिनेडम आहे, मी देवाचा माणूस आहे, जो या शेवटच्या दिवसात देवाच्या हालचालीबद्दल उत्कट आहे. माझा विश्वास आहे की देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला पवित्र आत्म्याची शक्ती प्रकट करण्यासाठी कृपेच्या विचित्र क्रमाने सामर्थ्य दिले आहे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही ख्रिश्चनावर सैतानाने अत्याचार करू नये, आमच्याकडे प्रार्थना आणि वचनाद्वारे जगण्याची आणि प्रभुत्वात चालण्याची शक्ती आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा समुपदेशनासाठी, तुम्ही माझ्याशी everydayprayerguide@gmail.com वर संपर्क साधू शकता किंवा +2347032533703 वर WhatsApp आणि टेलिग्रामवर माझ्याशी चॅट करू शकता. तसेच मला तुम्हाला आमच्या टेलीग्रामवरील 24 तासांच्या शक्तिशाली प्रार्थना गटात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करायला आवडेल. आता सामील होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. देव तुमचे कल्याण करो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.