प्रलंबीत आशीर्वादांसाठी प्रार्थना बिंदू

1
57

आज, आम्ही प्रलंबीत आशीर्वादांसाठी प्रार्थना बिंदूंशी व्यवहार करणार आहोत.

डिसेंबर हा वर्षाचा शेवट आहे, आपल्यापैकी अनेकांना अनुत्तरीत प्रार्थना विनंती आहे. देवाला विचारण्यास आणि आपल्यासाठी त्याच्या वचन दिलेल्या आशीर्वादांची आठवण करून देण्यास उशीर झालेला नाही. जेव्हा प्रार्थनेने उत्तर मिळेल असे वाटत नाही, तेव्हा प्रश्न पडतो, 'मी यातून कसे जाऊ?

बायबल आपल्याला हे सांगून संबोधित करते, 'आम्ही येशूवर नजर ठेवून हे करतो, जो आपल्या विश्वासाची सुरुवात करतो आणि पूर्ण करतो. त्याची वाट पाहत असलेल्या आनंदामुळे, त्याने वधस्तंभाची लाज दुर्लक्षित करून सहन केली. येशू त्याचे दुःख सहन करू शकला याचे कारण म्हणजे त्याने पित्याला संतुष्ट करणे, चर्च तयार करणे आणि जगापर्यंत पोहोचणे या आनंदावर लक्ष केंद्रित केले.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

स्तोत्रकर्ता राजा डेव्हिडने परमेश्वर नेहमी त्याच्यासोबत आहे यावर विश्वास ठेवून कठीण काळातून सामना केला. मी हादरणार नाही, कारण तो माझ्या जवळ आहे. माझे हृदय आनंदी आहे आणि मी आनंदित आहे यात आश्चर्य नाही. माझे शरीर सुरक्षित आहे. त्यामुळे वास्तव नाकारण्याऐवजी परमेश्वर तुमच्या पाठीशी आहे हे नेहमी समजून घ्या आणि त्याच्याकडून तुम्हाला आवश्यक असलेली शक्ती मिळवा.


सर्वोत्तम वेळी त्रास सहन करणे कठीण आहे, परंतु जेव्हा तुम्हाला हे समजत नाही की ते निराशाजनक का असू शकते. देव आपल्याला तो कसा कार्य करतो याबद्दल लांब स्पष्टीकरण देत नाही. त्याच्या वचनात किंवा प्रार्थनेद्वारे आणि इतरांच्या सल्ल्याद्वारे उत्तर शोधणे सुरू ठेवा आणि देवाने दिलेले वचन लक्षात ठेवा की तो तुम्हाला कधीही सोडणार नाही किंवा तुम्हाला सोडणार नाही.

इब्री लोकांस 13: 5 म्हणून प्रोत्साहन द्या; तुम्हाला यातून मिळेल. अजून हार मानू नका कारण डिसेंबर महिना संपण्यापूर्वी बऱ्याच चांगल्या गोष्टी घडू शकतात. जर तुमचा विश्वास असेल तर जॉबला काही दिवसांतच त्याचे सर्व हरवलेले वैभव दुप्पट कसे मिळाले, हा महिना संपण्याआधी देव तुमच्या आशीर्वादाने आणि प्रगतीसह येऊ शकतो. तुमच्या आशीर्वादासाठी देवाची वाट पाहत असताना, तुम्ही खाली दिलेल्या प्रार्थना बिंदूंसह प्रार्थना करू शकता;

प्रलंबीत आशीर्वादासाठी प्रार्थना बिंदू

 1. हे देवा, येशूच्या नावाने माझ्या शत्रूंविरुद्ध मृत्यूची साधने तयार कर.
 2. देवाचे बाण येशूच्या नावाने माझा छळ करणार्‍यांना शोधतात आणि त्यांना मारतात.
 3. माझ्यासाठी शत्रूंनी खोदलेला प्रत्येक खड्डा, येशूच्या नावाने शत्रूंसाठी थडगे बनला.
 4. तुम्ही माझ्या कुटुंबाच्या शत्रूंनो, तुमचे खड्डे खणून चांगले खोदून टाका, कारण तुम्ही येशूच्या नावाने त्यात पडाल.
 5. अम्लीय प्रार्थना दगड, येशूच्या नावाने माझ्या कुटुंबातील गोलियाथचे कपाळ शोधा.
 6. हे प्रभु, येशूच्या नावाने माझ्या आत्म्याला तलवारीपासून आणि माझे नशीब कबरीच्या शक्तीपासून वाचव.
 7. हे देवा, तुझ्या सामर्थ्याच्या गडगडाटाने ऊठ आणि येशूच्या नावाने मला माझ्या सर्व संकटांपासून वाचव.
 8. तू मृत्यूच्या सावलीच्या खोऱ्याची शक्ती, येशूच्या नावाने माझे नशीब सोड.
 9. माझे आशीर्वाद रोखणारे वाईट दरवाजे, येशूच्या नावाने उंच करा.
 10. माझ्या पित्या, मला मदत कर, येशूच्या नावाने मला लाज वाटू देऊ नकोस.
 11. प्रत्येक रक्त पिणारा आणि मांस खाणारा माझ्यावर येणा-या येशूच्या नावाने मरतो.
 12. वर्षाच्या शेवटी शोकांतिका आणि आपत्ती माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाविरूद्ध, येशूच्या नावाने, उलटसुलटपणे आयोजित केली गेली
 13. मी येशूच्या नावाने लाज आणि दुःखाने हे वर्ष संपवण्यास नकार देतो
 14. प्रत्येक संघटित दुष्टता माझ्यावर आणि माझ्या कुटुंबाला लक्ष्य करते, आता येशूच्या नावाने विखुरली
 15. या वर्षातील माझे सर्व फाशीचे आशीर्वाद, आता येशूच्या नावाने माझ्यासाठी सोडा
 16. वर्षाच्या शेवटी आशीर्वाद, मी उपलब्ध आहे, येशूच्या नावाने मला अग्निद्वारे शोधा
 17. पवित्र आत्मा, येशूच्या नावाने मला या महिन्यात माझ्या पुढील स्तरावर हलवा
 18. मी या वर्षाचा शेवट येशूच्या नावाने चांगल्या चिठ्ठीत करीन
 19. पित्या प्रभु, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आज माझ्या आशीर्वादांच्या मार्गात विलंब करणाऱ्या प्रत्येक एजंटच्या विरोधात आलो आहे. 
 20. अंधाराचा प्रत्येक शासक माझ्या आणि माझ्या आशीर्वादांची मुक्तता यांच्यात बफर म्हणून उभा आहे, आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मरण पावला. 
 21. मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आज माझ्या आशीर्वादांची त्वरीत प्रकटीकरण म्हणून बोलतो. 
 22. प्रभु, तू सर्व देहाचा देव आहेस आणि तुझ्यासाठी अशक्य असे काहीही नाही. या वर्षातील उरलेले दिवस तू मला उत्तर देण्यास पुरेसे आहे, बाबा तुझ्या दयेने, आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मला उत्तर दे.
 23. प्रभु, हे वर्ष त्याच्यासाठी नियुक्त केलेले आशीर्वाद सोडल्याशिवाय जाऊ नये. या वर्षात माझी ठरलेली प्रत्येक चांगली गोष्ट येशू ख्रिस्ताच्या नावाने झपाट्याने सोडली जाते. 
 24. प्रभु, सर्व आशा संपल्यासारखे वाटत असतानाही माणसाला आश्चर्यचकित करण्याचे सामर्थ्य तुझ्यात आहे. पित्या, मी विचारतो की तू या क्षणी उठशील आणि ते करशील जे फक्त तू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करू शकतोस. 
 25. माझ्या वडिलांच्या आणि आईच्या घरात विलंब करणारा प्रत्येक एजंट आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मरण पावला. 
 26. मी आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्या आयुष्यावरील प्रत्येक निर्बंध रद्द करतो. 
 27. प्रत्येक स्थिरतेचा एजंट, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने या क्षणी तुमच्यावर पवित्र आत्म्याची अग्नी सोडतो. 
 28. तुमच्या प्रार्थनांचे उत्तर दिल्याबद्दल देवाचे आभार. आमेन.

 

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा
मागील लेखडिसेंबर महिन्यासाठी प्रार्थना गुण
पुढील लेखवांझपणावर दैवी विजयासाठी प्रार्थना गुण
माझे नाव पास्टर इकेचुकवू चिनेडम आहे, मी देवाचा माणूस आहे, जो या शेवटच्या दिवसात देवाच्या हालचालीबद्दल उत्कट आहे. माझा विश्वास आहे की देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला पवित्र आत्म्याची शक्ती प्रकट करण्यासाठी कृपेच्या विचित्र क्रमाने सामर्थ्य दिले आहे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही ख्रिश्चनावर सैतानाने अत्याचार करू नये, आमच्याकडे प्रार्थना आणि वचनाद्वारे जगण्याची आणि प्रभुत्वात चालण्याची शक्ती आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा समुपदेशनासाठी, तुम्ही माझ्याशी everydayprayerguide@gmail.com वर संपर्क साधू शकता किंवा +2347032533703 वर WhatsApp आणि टेलिग्रामवर माझ्याशी चॅट करू शकता. तसेच मला तुम्हाला आमच्या टेलीग्रामवरील 24 तासांच्या शक्तिशाली प्रार्थना गटात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करायला आवडेल. आता सामील होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. देव तुमचे कल्याण करो.

1 COMMENT

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.