वाईट करार नष्ट करण्यासाठी प्रार्थना पॉइंट्स

0
14

आज, आम्ही वाईट कराराचा नाश करण्यासाठी प्रार्थना बिंदूंशी व्यवहार करणार आहोत.

मी माझ्या शत्रूंपेक्षा वर जाईन असे विश्वासाने फर्मान काढा. माझ्याविरुद्ध कोणतेही हत्यार उभ्याने यशस्वी होणार नाही. माझ्या घरात दु:ख पुन्हा निर्माण होणार नाही.

करार म्हणजे दोन किंवा अधिक लोकांमधील करार. आपल्यासाठी देवाचा करार चांगल्याचा आहे आणि वाईटाचा नाही, परंतु दुष्टांनी आपले वचन दिलेले आशीर्वाद आणि महानता अपहृत केली आहे कारण ते आपल्याला देवाची मुले म्हणून प्रकट होऊ इच्छित नाहीत आणि आपल्याला उद्देश पूर्ण करण्यापासून रोखू इच्छित आहेत.

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा

आजच्या विषयामध्ये येशूच्या रक्ताने आपण या वाईट कराराचा आणि कराराचा नाश करणार आहोत जे आपल्याला देवाचे पुत्र आणि कन्या म्हणून प्रकट होण्यापासून रोखत आहेत. लक्षात ठेवा, पवित्र शास्त्रात म्हटले आहे की प्राण्याच्या उत्कट अपेक्षा देवाच्या पुत्रांच्या प्रकटीकरणाची वाट पाहत आहेत. जग देवाचे वारसदार म्हणून आपल्या प्रकटीकरणाची वाट पाहत आहे, परंतु दुष्ट लोक आपल्याला हे करण्यापासून रोखण्यासाठी वाईट करार वापरत आहेत. येशू आपल्याला प्रत्येक गोष्टीपासून मुक्त करेल वाईट करार येशूच्या नावाने. खालील बायबल वचने वाचा;


अनुवाद 28:12. परमेश्वर तुझा चांगला खजिना तुझ्यासाठी उघडेल, तुझ्या भूमीवर त्याच्या हंगामात पाऊस पाडण्यासाठी आणि तुझ्या हातच्या सर्व कामांना आशीर्वाद देण्यासाठी स्वर्ग उघडेल. आणि तू अनेक राष्ट्रांना कर्ज देशील आणि तू कर्ज घेणार नाहीस. 13. आणि परमेश्वर तुला शेपूट नव्हे तर डोके करील. आणि तू फक्त वर असशील आणि तू खाली असणार नाहीस. तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या आज्ञा तुम्ही पाळल्या आणि त्या पाळाव्यात.

मी देवाचा दैवज्ञ म्हणून बोलतो, प्रत्येक वाईट करार तुमच्या प्रकटीकरणाविरूद्ध काम करतो, मी आज येशू ख्रिस्ताच्या नावाने त्यांचा नाश करतो. वधस्तंभावर सांडलेल्या रक्ताच्या कारणास्तव, मी आज येशूच्या नावाने तुमच्या जीवनाविरुद्ध काम करणारा प्रत्येक वाईट करार रद्द करतो.

प्रार्थना मुद्दे

 1. माझ्या आईवडिलांकडून माझ्या आयुष्यात आलेला कोणताही आजार किंवा रोग, अग्नीने, नावाने मरतो
 2. माझ्याकडे लढाया पाठवणारी कोणतीही शक्ती, हे देवा उठ, येशूच्या नावाने लढाया त्यांच्याकडे परत पाठवा
 3. येशूच्या नावाने मला अयशस्वी, उलटफेर करण्यासाठी नियुक्त केलेली प्रत्येक लढाई
 4. विरोधी पक्षातील लढाया, मी तुमचा उमेदवार नाही, येशूच्या नावाने उलट
 5. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक चांगली गोष्ट सापांनी गिळली, आता येशूच्या नावाने उलट्या करा
 6. माझ्या स्वप्नात आजारपणाने माझा पाठलाग करणारे अंधाराचे मुखवटा, येशूच्या नावाने मरा
 7. माझ्याविरुद्ध शवपेटी तयार करणारे वाईट हात, येशूच्या नावाने कोरडे होतात
 8. मला विष देण्यासाठी नियुक्त केलेली शक्ती, आता येशूच्या नावाने स्वतःला विष द्या
 9. येशूच्या नावाने मला बलिदान म्हणून वापरण्यासाठी, वेडा होण्यासाठी आणि मरण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शक्ती
 10. पुनरुत्थानाची शक्ती (3ce), येशूच्या नावाने माझ्या जीवनावर आणि नशिबावर पडा
 11. जे माझा द्वेष करतात त्यांच्यापासून वर येण्याची शक्ती, आता येशूच्या नावाने माझ्यावर पडा
 12. येशूच्या नावाने मला मारण्यासाठी, माझ्या जागी मरण्यासाठी प्राण्यांना मारण्याची शक्ती
 13. माझ्या कुटुंबातील प्रत्येक जादूटोणा उंदीर, येशूच्या नावाने मरतो
 14. माझ्या चमत्कारांशी लढणाऱ्या दुष्ट शक्ती, येशूच्या नावाने मरतात
 15. युद्धाच्या देवदूतांनो, येशूच्या नावाने माझ्या शत्रूंचा अभिमान संपवा
 16. अरे देवा ऊठ आणि माझ्या सर्व लढाई निर्मात्यांना येशूच्या नावाने माझ्या दासांकडे वळव
 17. माझ्या हातांवर कोणताही शाप, येशूच्या नावाने तोडा
 18. माझे श्रम आणि माझा घाम वाया घालवण्यासाठी अधिकार नियुक्त केले आहेत, तू लबाड आहेस, येशूच्या नावाने मर.
 19. माझ्या जीवनावर सैतानी ढग, येशूच्या नावाने अग्नीने विखुरले
 20. येशूच्या नावाने मला दु:ख भोगावे, मरावे यासाठी सैतानी जाळे नियुक्त केले आहेत
 21. येशूच्या नावाने माझी दैवी स्वप्ने शांत केली जाणार नाहीत
 22. मला बंद करण्यासाठी असाइनमेंटवर घरगुती शत्रू, तू लबाड आहेस, येशूच्या नावाने बिथरून मर.
 23. येशूच्या नावाने माझा साक्षीचा आवाज मोठा असेल
 24. माझ्या दैवी संधी वाया घालवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शक्ती, येशूच्या नावाने मरतात
 25. माझे आशीर्वाद आणि संधी वळवणारे प्रत्येक वाईट बदल, येशूच्या नावाने मरा
 26. मी येशूच्या नावाने माझ्या वाया गेलेल्या सर्व संधी दहा पट पुनर्प्राप्त करतो
 27. माझ्या रक्तरेषेत अकाली मृत्यूचा प्रत्येक करार येशूच्या नावाने कालबाह्य होतो
 28. प्रभु येशू ख्रिस्ताची पुनरुत्थान शक्ती, येशूच्या नावाने माझ्या शरीरातील प्रत्येक आजाराचा नाश करा
 29. मी किती वर्षे जगेन, मी येशूच्या नावाने जिवंत लोकांच्या देशात प्रभुचा चांगुलपणा पाहीन
 30. जिझसच्या नावाने मला स्क्वेअर वन, मरण्यासाठी परत करण्यासाठी नेमलेले अधिकार
 31. माझ्या आयुष्यात गुप्त अश्रू भडकवणारी शक्ती, तुमची वेळ संपली आहे, येशूच्या नावाने मर
 32. माझ्या वैभवाचे आसन युद्धाच्या आसनात बदलणारी शक्ती, तू कशाची वाट पाहत आहेस, येशूच्या नावाने मर
 33. येशूच्या नावाने माझे वैभव चोरणाऱ्या दुष्ट वडिलांचा करार
 34. येशूच्या नावाने माझे जीवन विष घालण्यासाठी, आग पकडण्यासाठी सापांमध्ये बदलणारी शक्ती
 35. हे देवा तुझ्या सामर्थ्याच्या गडगडाटाने ऊठ, येशूच्या नावाने माझी बदनामी कर
 36. तुझ्या नावाने 'JAH', माझा मार्ग: उघडा, येशूच्या नावाने
 37. ज्या शक्तींनी माझा जन्म होण्यापूर्वी मला विकले आहे, ते येशूच्या नावाने मरतात
 38. माझ्या फाउंडेशनमधील आवाज माझ्या पुढील स्तरावर हल्ला करतात, येशूच्या नावाने मरतात
 39. माझे डोके, माझे डोके, माझे डोके. प्रभुचे वचन ऐका, येशूच्या नावाने ऊठ आणि चमक
 40. माझे रक्त, माझे रक्त, माझे रक्त, येशूचे रक्त प्राप्त करा, येशूच्या नावाने प्रत्येक अशक्तपणा नष्ट करा
 41. तुमच्या प्रार्थनांचे उत्तर दिल्याबद्दल देवाचे आभार

KYoutube वर प्रत्येकजण प्रत्येकाला पैसे देणारा टीव्ही पहा
आत्ता सभासद व्हा
मागील लेखदुष्ट सैतानिक प्रोटोकॉल नष्ट करण्यासाठी प्रार्थना पॉइंट्स
माझे नाव पास्टर इकेचुकवू चिनेडम आहे, मी देवाचा माणूस आहे, जो या शेवटच्या दिवसात देवाच्या हालचालीबद्दल उत्कट आहे. माझा विश्वास आहे की देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला पवित्र आत्म्याची शक्ती प्रकट करण्यासाठी कृपेच्या विचित्र क्रमाने सामर्थ्य दिले आहे. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही ख्रिश्चनावर सैतानाने अत्याचार करू नये, आमच्याकडे प्रार्थना आणि वचनाद्वारे जगण्याची आणि प्रभुत्वात चालण्याची शक्ती आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा समुपदेशनासाठी, तुम्ही माझ्याशी everydayprayerguide@gmail.com वर संपर्क साधू शकता किंवा +2347032533703 वर WhatsApp आणि टेलिग्रामवर माझ्याशी चॅट करू शकता. तसेच मला तुम्हाला आमच्या टेलीग्रामवरील 24 तासांच्या शक्तिशाली प्रार्थना गटात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करायला आवडेल. आता सामील होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. देव तुमचे कल्याण करो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी प्रविष्ट करा!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.